Ghid de publicare Pavcon

Ghid de publicare la Editura PAVCON

 

1 – Pentru a publica la Editura PAVCON, materialul expediat pe adresa de e-mail a editurii – editura@pavcon.ro – va trebui să respecte următorii parametri tehnici:

– litera folosită: Times New Roman, corp 12;

– textul trebuie să conțină diacritice (textele fără diacritice vor fi returnate autorilor pentru remediere);

– orice evidențiere în text va fi făcută cu litere italice, cu litere bold și/sau ghilimele;

– nu se vor utiliza alte familii de litere, cu excepția situațiilor în care opera solicită expres acest lucru; în acest caz, al doilea tip de literă utilizat va fi Arial, corp 12;

– textul va fi aliniat la stânga; autorul nu va face paginare sau tehnoredactare de niciun fel (textele paginate vor fi returnate autorilor pentru remediere);

– textul va avea titlul scris cu Times New Roman, corp 18, bold;

– numele autorului va fi trecut sub titlu; dacă autorul preferă să folosească pseudonim, numele lui real va apărea la sfârșitul textului; în acest caz trebuie respectate următoarele cerințe:

a – pseudonimul să nu mai fi fost folosit de către alt autor, ca nume propriu sau pseudonim;

b – numele real al autorului, adresa de contact, e-mailul și numărul de telefon vor fi trecute la sfârșitul materialului trimis spre publicare, iar pseudonimul va fi scris imediat sub titlul textului. În cazul graficii, atât pseudonimul cât și numele real al autorului vor fi scrise într-o fișă Notepad, pusă în același folder cu grafica scanată trimisă la redacție.

– toate textele trebuie să conțină informațiile de contact ale autorului, potrivit modelului de mai jos:

 

POPESCU IONESCU

Loc. Bucuresti, str. X, nr. X, România

popescu.ionescu@yahoo.com

tel. 0722.22.22.22

3452 de cuvinte

 

Aventura cosmică

de Popescu Ionescu (sau pseudonim)

 

– se admit și texte colective, în aceleași condiții ca și la autorii individuali.

 

2 – Textele trimise pentru publicare se vor încadra în următorii parametri de lungime, potrivit standardelor SFWA:

– schiță (flash fiction): între 1 și 1000 de cuvinte;

– povestire (short story): între 1000 și 7500 de cuvinte;

– nuveletă: între 7500 și 11.000 de cuvinte;

– nuvelă: între 11.000 și 35.000 de cuvinte;

– roman: de la 35.000 de cuvinte în sus.

 

3 – Autorul va expedia, odată cu textul, o notă (declarație pe propria răspundere), că textele (literare și nonliterare) trimise spre publicare nu au mai fost / au mai fost publicate, specificând unde și când.

 

4 – Societatea PAVCON Grup, deținătoarea Editurii PAVCON, va încheia cu fiecare autor contract de cesiune a drepturilor de autor, în vederea publicării în varianta în limba română. Conform acestuia, textul publicat va rămâne la dispoziția editurii timp de 5 ani, el putând fi publicat în altă parte numai cu consimțământul scris al editurii, în baza unui nou Contract de Autor. Contractul se prelungește automat cu încă 5 ani, dacă nu se specifică altfel printr-un Act Adițional.

 

5 – Textele trimise spre publicare vor fi supuse (dacă este cazul) editării și corecturilor stilistice. Dacă acestea sunt substanţiale, autorul va fi informat și va trebui să își dea acordul. Dacă autorul nu va fi de acord cu corecturile propuse de redactor, textul nu va fi publicat.

 

6 – Editura nu se amestecă în selecția temelor și a subiectelor abordate de scriitori. Aceștia, însă, vor trebui să respecte câțiva parametri, obligatorii pentru publicare:

– textele nu vor conține limbaj licențios;

– textele nu vor aborda subiecte cu caracter pornografic;

– textele nu vor fi rasiste, xenofobe ori antisemite;

– textele nu vor denigra statul român, națiunea română ori simbolurile acesteia.

– textele nu vor denigra alte state, națiuni ori simbolurile acestora.

 

7 – Textele (literare și nonliterare) vor fi expediate doar în format Word, terminația .doc sau .docx; orice alt format nu se ia în considerare.

 

8 – Colaborările grafice – sunt admise două categorii de grafică: alb-negru și color. Sunt admise și imagini grafice create pe computer. Pentru grafica executată manual, dimensiunea preferată este A4. Imaginile expediate pe adresa redacției vor fi scanate la rezoluția de minimum 600 dpi.

 

9 – Condiții de plată:

– plata se va face potrivit vânzărilor, în procent de 10-30% din profitul net/carte, potrivit grilei de plată din Contractul de Autor, în cazul în care lucrarea este acceptată spre publicare;
– plata se va face în lei;
– plata se face o dată pe an, în luna martie, pentru vânzările raportate în anul precedent;
– suma cuvenită de autor este considerată bază de impozitare potrivit legislaţiei în vigoare; editura va reţine şi va vira impozitul pe drepturi de autor, potrivit legii, urmând ca autorul să declare către ANAF veniturile obţinute în baza Contractului de Autor.
– calcularea numărului de cuvinte se va face pe textul final publicat în carte, nu pe cel trimis inițial de autor.

 

10 – Ghidul de față este unul de uz general; în mod evident, celelalte detalii, specifice fiecărui autor și fiecărei lucrări, vor fi discutate personal și vor face obiectul acordului final specificat în Contractul de Autor și în Anexele la acesta.

Editura PAVCON

valabil de la 1 martie 2024