Ghidul Colaboratorului CSF Earth

Ghid de publicare în revista CSF EARTH

 1 – Orice material expediat pe adresa de e-mail a revistei – redactia@colectiasf.ro – va trebui să respecte următorii parametri tehnici:

– litera folosită: Times New Roman, corp 12;

– textul trebuie să conțină diacritice (textele fără diacritice vor fi returnate autorilor pentru remediere);

– orice evidențiere în text va fi făcută cu litere italice, cu litere bold și/sau ghilimele;

– nu se vor utiliza alte familii de litere, cu excepția situațiilor în care opera literară solicită expres acest lucru; în acest caz, al doilea tip de literă utilizat va fi Arial, corp 12;

– textul va fi aliniat la stânga; autorul nu va face paginare sau tehnoredactare de niciun fel (textele paginate vor fi returnate autorilor pentru remediere);

– textul va avea titlul scris cu Times New Roman, corp 18, bold;

– numele autorului va fi trecut sub titlu; dacă autorul preferă să folosească pseudonim, numele lui real va apărea la sfârșitul textului; în acest caz trebuie respectate următoarele cerințe:

a – pseudonimul să nu mai fi fost folosit de către alt autor, ca nume propriu sau pseudonim;

b – numele real al autorului, adresa de contact, e-mailul și numărul de telefon vor fi trecute la sfârșitul materialului trimis spre publicare, iar pseudonimul va fi scris imediat sub titlul textului. În cazul graficii, atât pseudonimul cât și numele real al autorului vor fi scrise într-o fișă Notepad, pusă în același folder cu grafica scanată trimisă la redacție.

– toate textele trebuie să conțină informațiile de contact ale autorului, potrivit modelului de mai jos:

 

POPESCU IONESCU

Loc. Bucuresti, str. X, nr. X, România

popescu.ionescu@yahoo.com

tel. 0722.22.22.22

3452 de cuvinte

 

Aventura cosmică

de Popescu Ionescu (sau pseudonim)

 

– se admit și texte colective, în aceleași condiții ca și la autorii individuali.

 2 – Textele trimise pentru publicare se vor încadra în următorii parametri de lungime, potrivit standardelor SFWA:

– schiță (flash fiction): între 1 și 1000 de cuvinte;

– povestire (short story): între 1000 și 7500 de cuvinte;

– nuveletă: între 7500 și 11.000 de cuvinte;

 3 – Autorul va expedia, odată cu textul, o notă (declarație pe propria răspundere), că textele (literare și nonliterare) trimise spre publicare nu au mai fost / au mai fost publicate și în alte reviste sau în volum, specificând unde. Respectiva declarație va servi drept bază pentru încadrarea de plată a drepturilor de autor. Aceeași solicitare se aplică și în domeniul graficii.

 4 – Societatea PAVCON Grup, deținătoarea Editurii PAVCON, editorul revistei CSF, va încheia cu fiecare autor contract de cesiune a drepturilor de autor, în vederea publicării materialelor în revista CSF, atât în varianta în limba română, cât și în varianta în limba engleză. Conform acestora, textul publicat în revistă va rămâne la dispoziția editurii timp de 5 ani, el putând fi publicat în altă parte numai cu consimțământul scris al editurii, în baza unui noi Contract de Autor.

 5 – În revista CSF nu se admit spre publicare nuvele și romane (texte peste 11.000 de cuvinte). Acestea pot fi trimise pe adresa redacției și pot apărea în cadrul seriei de cărți Colecția Science-Fiction a Editurii Pavcon.

 6 – Textele trimise spre publicare pot fi supuse (dacă este cazul) editării și corecturilor stilistice. Dacă acestea sunt substanţiale, autorul va fi informat și va trebui să își dea acordul. Dacă autorul nu va fi de acord cu corecturile propuse de redactor, textul nu va fi publicat în revistă.

 7. Redacția nu se amestecă în selecția temelor și a subiectelor abordate de scriitori. Aceștia, însă, vor trebui să respecte câțiva parametri, obligatorii pentru publicare:

– textele nu vor conține un limbaj licențios;

– textele nu vor aborda subiecte cu caracter pornografic;

– textele nu vor fi rasiste, xenofobe ori antisemite;

– textele nu vor denigra statul român, națiunea română ori simbolurile acesteia.

– textele nu vor denigra alte state ori simbolurile acestora.

8 – Textele (literare și nonliterare) vor fi expediate doar în format Word, terminația .doc sau .docx; orice alt format nu se ia în considerare.

 9 – Textele științifice vor avea dimensiunea între 2000 – 6000 de cuvinte. Ele vor urma principiul vulgarizării informației, nivelul de vulgarizare fiind unul mediu (pentru a putea fi receptate și înțelese de un elev de liceu, cu pregătire intelectuală medie). Tematica abordată va fi din științele de frontieră. Se permite serializarea, în cel mult două numere de revistă, a textelor cu dimensiune maximă.

 10 – Colaborările grafice – sunt admise două categorii de grafică: alb-negru și color (pentru coperta). Sunt admise și imagini grafice create pe computer. Pentru grafica executată manual, dimensiunea preferată este A4. Tematica aleasă va fi: independentă de materialele apărute în revistă; ilustrații la textele din revistă; bandă desenată independentă; bandă desenată realizată pe baza textelor apărute în revistă. Imaginile expediate pe adresa redacției vor fi scanate la rezoluția de minimum 300 dpi (de preferat 600 dpi).

 11 – Plata textelor – proză, articole, ilustraţii, bandă desenată – se va face potrivit următoarelor tarife:

– text nou – 0,010 lei/cuvânt

– reeditare –0,005 lei/cuvânt

– poezie nouă – 0,38 lei/rând

– poezie reeditare – 0,20 lei/rând

– grafică (alb-negru, interior) – 10 lei/ilustrație (doar nouă)

– grafică (color, interior) – 15 lei/ilustrație (doar nouă)

– grafică (color, copertă) – 70 lei/ilustrație (doar nouă)

– grafică (bandă desenată alb-negru) – 15 lei/pagină (doar nouă)

– grafică (bandă desenată color) –  25 lei/pagină (doar nouă)

– pentru lucrările în colaborare, redacţia nu va efectua plata pentru fiecare autor în parte şi nu va lua în considerare înţelegerile de plată dintre autori, ci va efectua o plată unică a operei, conform baremului de plată descris mai sus; pentru lucrările în colaborare, autorul responsabil cu trimiterea operei va indica redacţiei, în caseta de informaţii din manuscrisul trimis spre evaluare, modaliatea de plată către o sursă unică (doar unul dintre autorii operei); redacția nu se amestecă în redistribuirea ulterioară a plăţii.

– plata se va face în lei.

– plata se face o dată pe an, în luna mai, pentru toate lucrările publicate în anul precedent.

– suma cuvenită de autor este considerată bază de impozitare potrivit legislaţiei în vigoare. Editura va reţine şi vira impozitul pe drepturi de autor, potrivit legii, urmând ca autorul să declare către ANAF veniturile obţinute în baza Contractului de Autor.

– calcularea numărului de cuvinte se va face pe textul final publicat în revistă, nu pe cel trimis inițial de autor.

 12 – Colaboratorii vor putea opta pentru poziția de colaborator permanent sau colaborator ocazional.

– în primul caz, vor putea accesa Fișa Colaboratorului Permanent, care presupune o înțelegere mutuală între persoana sa și revistă, fiecare parte angajându-se să-și realizeze partea de înțelegere convenită (toate detalierile necesare sunt accesibile pe site-ul revistei, la rubrica Termeni şi Condiţii de Colaborare).

– în al doilea caz, colaborarea ocazională nu presupune decât trimiterea de texte spre publicare, atunci când dorește autorul. Revista le va accepta sau nu, în funcție de interesele de moment, obligându-se să-l anunțe pe autor, în timp de 30-45 de zile, iar în cazuri speciale în maximum 60 de zile, cu privire la hotărârea luată în privința lor, pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de către acesta.

 13 – Colaboratorii permanenți vor face parte din redacția extinsă a revistei. Ei vor avea posibilitate de a colabora cu texte la fiecare două-trei numere sau ori de câte ori li se va solicita acest lucru (cu un minimum de 60 de zile în avans). Revista se angajează să-i informeze despre toate activitățile pe care urmează să le realizeze, pentru a avea posibilitatea de a participa la ele; activitatea constantă va fi recompensată prin publicarea celui mai bun text trimis în Antologia CSF anuală, precum și în antologiile publicate în limbi străine, la nivel internaţional, de către Editura Pavcon şi/sau editurile partenere acesteia. Colaboratorii permanenţi vor primi un exemplar gratuit din numărul omagial anual al revistei, precum și Antologia CSF din acel an.

 

REDACȚIA CSF EARTH

valabil de la 1 martie 2024