Acasa » Catalog » REVISTA CSF »

0,00Lei

GHIDUL COLABORATORULUI CSF

GHIDUL COLABORATORULUI CSF
GHIDUL COLABORATORULUI REVISTEI CSF

1. Orice material expediat pe adresa de e-mail a revistei – redactia@colectiasf.ro - va trebui să respecte următorii parametri tehnici:
- litera folosită: Times New Roman, corp 12;
- textul trebuie să conțină diacritice (textele fără diacritice vor fi returnate autorilor pentru remediere);
- orice evidențiere în text va fi făcută cu litere italice, cu litere bold și/sau ghilimele;
- nu se vor utiliza alte familii de litere, cu excepția situațiilor în care opera literară solicită expres acest lucru; în acest caz, al doilea tip de literă utilizat va fi Arial, corp 12;
- textul va fi aliniat la stânga; autorul nu va face paginare sau tehnoredactare de niciun fel (textele paginate vor fi returnate autorilor pentru remediere);
- textul va avea titlul scris cu Times New Roman, corp 18, bold;
- numele autorului va fi trecut sub titlu; dacă autorul preferă să folosească pseudonim, numele lui real va apărea la sfârșitul textului; în acest caz trebuie respectate următoarele cerințe:
a. pseudonimul să nu mai fi fost folosit de către alt autor, ca nume propriu sau pseudonim;
b. numele real al autorului, adresa de contact și numărul de telefon vor fi trecute la sfârșitul materialului trimis spre publicare, iar pseudonimul va fi scris imediat sub titlul textului. În cazul graficii, atât pseudonimul cât și numele real al autorului vor fi scrise într-o fișă Notepad, pusă în același folder cu grafica scanată trimisă la redacție.
- toate textele trebuie să conțină informațiile de contact ale autorului, potrivit modelului de mai jos:

POPESCU IONESCU
Loc. Bucuresti, str. X, nr. X, România
popescu.ionescu@yahoo.com
tel. 0722.22.22.22
3452 de cuvinte

Aventura cosmică
de Popescu Ionescu (sau pseudonim)


- se admit și texte colective, în aceleași condiții ca și la autorii individuali.

2. Textele trimise pentru publicare se vor încadra în următorii parametri de lungime, potrivit standardelor SFWA:
- schiță (flash fiction): între 1 și 1000 de cuvinte;
- povestire (short story): între 1000 și 7500 de cuvinte;
- nuveletă: între 7500 și 11.000 de cuvinte;

3. Autorul va expedia, odată cu textul, o notă (declarație pe propria răspundere), că textele (literare și nonliterare) trimise spre publicare nu au mai fost / au mai fost publicate și în alte reviste sau în volum, specificând unde. Respectiva declarație va servi drept bază pentru încadrarea de plată a drepturilor de autor. Aceeași solicitare se aplică și în domeniul graficii.

4. Societatea PAVCON Grup, deținătoarea Editurii PAVCON, editorul revistei CSF, va încheia cu fiecare autor contract de cesiune a drepturilor de autor, în vederea publicării materialelor în revista CSF, atât în varianta în limba română, cât și în varianta în limba engleză. Conform acestora, textul publicat în revistă va rămâne la dispoziția editurii timp de 5 ani, el putând fi publicat în altă parte numai cu consimțământul scris al editurii, în baza unui nou Contract de Autor.

5. În revista CSF nu se admit spre publicare nuvele și romane (texte peste 11.000 de cuvinte). Acestea pot fi trimise pe adresa redacției și pot apărea în cadrul seriei de cărți Colecția Science-Fiction a Editurii Pavcon.

6. Textele trimise spre publicare pot fi supuse (dacă este cazul) corecturilor stilistice, în acest scop autorul urmând să fie informat și să-și dea acordul. Dacă autorul nu va fi de acord cu corecturile propuse de redactor, textul nu va fi publicat în revistă.

7. Redacția nu se amestecă în selecția temelor și a subiectelor abordate de scriitori. Aceștia, însă, vor trebui să respecte câțiva parametri, obligatorii pentru publicare:
- textele nu vor conține un limbaj licențios;
- textele nu vor aborda subiecte cu caracter pornografic;
- textele nu vor fi rasiste, xenofobe ori antisemite;
- textele nu vor denigra statul român, națiunea română ori simbolurile acesteia;
- textele nu vor denigra alte state ori simbolurile acestora.

8. Textele (literare și nonliterare) vor fi expediate doar în format Word, terminația .doc sau .docx; orice alt format nu se ia în considerare.

9. Textele științifice vor avea dimensiunea între 2000 – 6000 de cuvinte. Ele vor urma principiul vulgarizării informației, nivelul de vulgarizare fiind unul de nivel mediu (pentru a putea fi receptate și înțelese de un elev de liceu, cu pregătire intelectuală medie). Tematica abordată va fi din științele de frontieră. Se permite serializarea, în cel mult două numere de revistă, a textelor cu dimensiune maximă.

10. Colaborările grafice – sunt admise două categorii de grafică: alb-negru și color (pentru coperta). Sunt admise și imagini grafice create pe computer. Pentru grafica executată manual, dimensiunea preferată este A4. Tematica aleasă va fi: independentă de materialele apărute în revistă; ilustrații la textele din revistă; bandă desenată independentă; bandă desenată realizată pe baza textelor apărute în revistă. Imaginile expediate pe adresa redacției vor fi scanate la rezoluția de minimum 300 dpi (de preferat 600 dpi).

11. Plata textelor – proză, articole, ilustraţii, bandă desenată – se va face potrivit următoarelor tarife:
- text nou – 0,010 lei/cuvânt
- reeditare –0,005 lei/cuvânt
- poezie nouă – 0,38 lei/rând
- poezie reeditare – 0,20 lei/rând
- grafică (alb-negru, interior) – 10 lei/ilustrație (doar nouă)
- grafică (color, interior) – 15 lei/ilustrație (doar nouă)
- grafică (color, copertă) – 70 lei/ilustrație (doar nouă)
- grafică (bandă desenată alb-negru) – 15 lei/pagină (doar nouă)
- grafică (bandă desenată color) – 25 lei/pagină (doar nouă)
- pentru lucrările în colaborare, redacţia nu va efectua plata pentru fiecare autor în parte şi nu va lua în considerare înţelegerile de plată dintre autori, ci va efectua o plată unică a operei, conform baremului de plată descris mai sus; pentru lucrările în colaborare, autorul responsabil cu trimiterea operei va indica redacţiei, în caseta de informaţii din manuscrisul trimis spre evaluare, modaliatea de plată către o sursă unică (doar unul dintre autorii operei); redacția nu se amestecă în redistribuirea ulterioară a plăţii.
- plata se va face în lei.
- plata se face o dată pe an, in luna mai, pentru toate lucrarile publicate în anul precedent.
- suma cuvenită de autor este considerată baza de impozitare potrivit legislaţiei în vigoare. Editura va reţine şi vira impozitul pe drepturi de autor, potrivit legii, urmând ca autorul să declare către ANAF veniturile obţinute în baza Contractului de Autor.
- calcularea numărului de cuvinte se va face pe textul final publicat în revistă, nu pe cel trimis inițial de autor.

12. Colaboratorii vor putea opta pentru poziția de colaborator permanent sau colaborator ocazional.
- în primul caz, vor putea accesa Fișa Colaboratorului Permanent, care presupune o înțelegere mutuală între persoana sa și revistă, fiecare parte angajându-se să-și realizeze partea de înțelegere convenită (detalierile necesare vor fi comunicate prin e-mail colaboratorului).
- în al doilea caz, colaborarea ocazională nu presupune decât trimiterea de texte spre publicare, atunci când dorește autorul. Revista le va accepta sau nu, în funcție de interesele de moment, obligându-se să-l anunțe pe autor, în timp de maximum 60 de zile, cu privire la hotărârea luată în privința lor, pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de către acesta.

13. Colaboratorii permanenți vor face parte din redacția extinsă a revistei. Ei vor avea posibilitate de a colabora cu texte la fiecare două-trei numere sau ori de câte ori li se va solicita acest lucru (cu un minimum de 60 de zile în avans). Revista se angajează să-i informeze despre toate activitățile pe care urmează să le realizeze, pentru a avea posibilitatea de a participa la ele; activitatea constantă va fi recompensată prin publicarea celui mai bun text trimis în Antologia CSF anuală, precum și în antologiile publicate în limbi străine, la nivel internaţional, de către Editura Pavcon şi/sau editurile partenere acesteia.

Semnat: REDACȚIA CSF, valabil de la 1 ianuarie 2022
Recenzii

Cautare Rapida
 
Titlu sau Autor
Cautare Avansata
CSF nr. 26
CSF nr. 26
26,00Lei
23,40Lei
Producatori
1 x Călărețul, mâna, calul - de Ovidiu Petcu
2 x 03 Poveşti - Cartea întâi - Ion Creangă
1 x Trilogia Colivia - Boris Velimirovici
1 x Antologia CSF 2018
3 x CSF nr. 09
1 x Calea spre Prosperitate - James Allen
1 x MP3 - Cum să crești o afacere, de Cristian Cârstoiu
2 x Lacrimă și Dor - Mirela Penu
1 x Adam - Daniel Botgros
2 x CSF nr. 02
2 x CSF nr. 21
1 x Surse de Putere - audiobooks
2 x MP3 - Tehnici avansate de comunicare, de Bruno Medicina
1 x MP3 - Ora de Foc, de Constantin D. Pavel
1 x Puterea Scopului - William George Jordan
1 x Pachet Mircea Liviu Goga
1 x Oameni goi pe străzi - Victor Martin
1 x MP3 - Tainele vânzărilor, de Bruno Medicina
1 x Floarea Domniței - Ion Dragoslav
1 x Pachet Diana Alzner
1 x MP3 - Tactici și Contratactici de Negociere, de C. Cârstoiu
3 x MP3 - Puterea Meditației, de James Allen
2 x Pachet CSF 11-15
1 x Păstrătorul - de Mihai Cranta
1 x Întinderi de Diamante - Russell H. Conwell
1 x CdT 3 - Poarta mântuirii - Aurel Cărășel
1 x 05 Povești cu Păcală - Colectiv de autori
2 x CSF nr. 12
1 x Manuscrisul episcopului Petronius - Daniel Ninoiu
1 x MP3 - Cum să-ți descoperi menirea, de Constantin D. Pavel
2 x MP3 - Sex War - Dragoste sau Manipulare?, de Bruno Medicina
2 x După iubire... - Andi Valachi
1 x Ghid pentru succesul tău în MLM - Eduard Alexandrescu
1 x CSF nr. 05
1 x MP3 - Afacerea predictibilă, de Cristian Cârstoiu
5 x CSF nr. 14
1 x Colivia sufletelor - Boris Velimirovici
1 x CSF nr. 20
1 x Autocontrolul - William G. Jordan
1 x MP3 - 9 Pași spre Succesul în Afacere, de Constantin D. Pavel
2 x Toboganul Patimilor - Pr. Gamaliel Sima
2 x Apocalipsa după Darwin - George Lazăr
1 x Tunelul de la capătul lumii - Diana Alzner
1 x Pachet Puterea Calmului
2 x MP3 - Vânzarea predictibilă, de Constantin D. Pavel
2 x MP3 - Așa cum gândește omul, de James Allen
4 x Iubesc Culorile! (1) - de Daisy Green
3 x Iubesc Culorile! (2) - de Daisy Green
2 x MP3 - Rezultate dincolo de așteptări, de Cristian Cârstoiu
3 x Oameni pe care i-am cunoscut (II) - Aurel Cărășel
2 x Iubesc Culorile! (3) - de Daisy Green
2 x Iubesc Culorile! (4) - de Daisy Green
1 x CSF nr. 04 SPECIAL
1 x RSA 03 - Noaptea Lemurienilor - Florin Giurcă
1 x MP3 - Știința Îmbogățirii, de Wallace Wattles
1 x ZIN nr. 01 - tiparit
3 x 3 Pasi spre Extraordinar! - Constantin D. Pavel
2 x MP3 - Intuiția, de Brain Train
1 x MP3 - Cum răspunzi la obiecții, de Constantin D. Pavel
1 x MP3 - Magnetismul personal, de Theron Dumont
1 x Erezia egumenului Glicherie - Daniel Ninoiu
1 x Iubesc Culorile! (6) - de Daisy Green
2 x Colorez și îmi dezvolt o mentalitate deschisă - A. Perescu
1 x Nebunul alb - Allex Trușcă
1 x Noapte cu vampir și steag - Mircea Liviu Goga
2 x Puterea de a renaște - Russell H. Conwell
2 x Abonează o clasă la CSF!
2 x Amintiri dintr-o copilărie - Constantin D. Pavel
1 x MP3 - Câștigă lupta cu Timpul, de Brain Train
1 x Alți 3 Pași spre Extraordinar! - Constantin D. Pavel
1 x RSA 05 - Târgu Jiu '59 - Mircea Liviu Goga
2 x Marginea curcubeului - Aurel Cărășel
1 x RSA 01 - Furia Fiarelor - Florin Purluca
1 x Puterea Calmului - William G. Jordan
1 x Minunatele prisme antice - Laszlo Tarko
2 x MP3 - Fă-ți o Echipă și Îmbogățește-te!, de Constantin D. Pavel
1 x MP3 - Întinderi de Diamante, de Russell Conwell
2 x Deasupra tumultului vieții - James Allen
2 x MP3 - 10 Pași spre Performanță, de Cristian Cârstoiu
1 x CSF nr. 13
1 x Cineanimația SF - Bogdan Mihăilescu
1 x Cel de Sus, Spațiu și Mine - Gheorghe Mircea
1 x Antologia CSF 2021
1 x Pachet CSF 01-05
1 x Triunghiul Bermudelor - Dan Apostol & Sorin Ștefănescu
1 x Sânge, Metal și Speranță - Florin Purluca
3 x Duminici post-restant - Julien Caragea
1 x Legenda nalbei - Ion Dragoslav
1 x Gelozia - Adrian Niculescu
1 x Lider pentru Mine - Marian Grigore
1 x CSF nr. 17
1 x 1944 - Ein Freak - Florin Purluca
1 x Seria Fantasy A. Trușcă, 2 vol. - de Allex Trușcă
1 x Mirajul neștiutului - Aurel Cărășel
1 x Saga GOLIA 00 - Începuturi - Aurel Cărășel
1 x 02 Povestea lui Harap-Alb - Ion Creangă
1 x RSA 06 - Hora hoiturilor - Ovidiu Vitan
1 x Incidentul Indira - Anamaria Borlan
1 x Quadraginta - de SFVA
1 x MP3 - Cunoaștere și Bani, de Constantin D. Pavel
1 x MP3 - Forța Multiplicării, de Constantin D. Pavel
2 x Ghidul Creștinului, de Protos. Gamaliel Sima
1 x Lumi întrepătrunse - de Mihai Grecu
1 x Dialogul Păsărilor - Laszlo Tarko
2 x MP3 - Știința Măreției, de Wallace Wattles
1 x MP3 - Trăiește-ți viața din plin!, de Profesor de... Fericire
2 x Cealaltă regină - Allex Trușcă
1 x Lupi și mere stricate - Pompilian Tofilescu
2 x CSF nr. 16
1 x Saga GOLIA 07 - Povești din Tărâmurile Interzise - Aurel Cărășel
1 x Gândurile sunt Lucruri - Prentice Mulford
1 x MP3 - Energia Mentală, de Cristian Cârstoiu
1 x PEL 02
1 x Zbang! Tung! Bung! - Sergiu Someșan
1 x GHIDUL COLABORATORULUI CSF
1 x Colorează și Evoluează - de Andreea Perescu
1 x Părinții SF-ului românesc
4.662,58Lei
Informatii Producator
Pavcon
Pavcon Pagina Producatorului
Alte produse
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter
Colectia SF