Acasa » Catalog » REVISTA CSF »

0,00Lei

GHIDUL COLABORATORULUI CSF

GHIDUL COLABORATORULUI CSF
GHIDUL COLABORATORULUI REVISTEI CSF

1. Orice material expediat pe adresa de e-mail a revistei – redactia@colectiasf.ro - va trebui să respecte următorii parametri tehnici:
- litera folosită: Times New Roman, corp 12;
- textul trebuie să conțină diacritice (textele fără diacritice vor fi returnate autorilor pentru remediere);
- orice evidențiere în text va fi făcută cu litere italice, cu litere bold și/sau ghilimele;
- nu se vor utiliza alte familii de litere, cu excepția situațiilor în care opera literară solicită expres acest lucru; în acest caz, al doilea tip de literă utilizat va fi Arial, corp 12;
- textul va fi aliniat la stânga; autorul nu va face paginare sau tehnoredactare de niciun fel (textele paginate vor fi returnate autorilor pentru remediere);
- textul va avea titlul scris cu Times New Roman, corp 18, bold;
- numele autorului va fi trecut sub titlu; dacă autorul preferă să folosească pseudonim, numele lui real va apărea la sfârșitul textului; în acest caz trebuie respectate următoarele cerințe:
a. pseudonimul să nu mai fi fost folosit de către alt autor, ca nume propriu sau pseudonim;
b. numele real al autorului, adresa de contact și numărul de telefon vor fi trecute la sfârșitul materialului trimis spre publicare, iar pseudonimul va fi scris imediat sub titlul textului. În cazul graficii, atât pseudonimul cât și numele real al autorului vor fi scrise într-o fișă Notepad, pusă în același folder cu grafica scanată trimisă la redacție.
- toate textele trebuie să conțină informațiile de contact ale autorului, potrivit modelului de mai jos:

POPESCU IONESCU
Loc. Bucuresti, str. X, nr. X, România
popescu.ionescu@yahoo.com
tel. 0722.22.22.22
3452 de cuvinte

Aventura cosmică
de Popescu Ionescu (sau pseudonim)


- se admit și texte colective, în aceleași condiții ca și la autorii individuali.

2. Textele trimise pentru publicare se vor încadra în următorii parametri de lungime, potrivit standardelor SFWA:
- schiță (flash fiction): între 1 și 1000 de cuvinte;
- povestire (short story): între 1000 și 7500 de cuvinte;
- nuveletă: între 7500 și 11.000 de cuvinte;

3. Autorul va expedia, odată cu textul, o notă (declarație pe propria răspundere), că textele (literare și nonliterare) trimise spre publicare nu au mai fost / au mai fost publicate și în alte reviste sau în volum, specificând unde. Respectiva declarație va servi drept bază pentru încadrarea de plată a drepturilor de autor. Aceeași solicitare se aplică și în domeniul graficii.

4. Societatea PAVCON Grup, deținătoarea Editurii PAVCON, editorul revistei CSF, va încheia cu fiecare autor contract de cesiune a drepturilor de autor, în vederea publicării materialelor în revista CSF, atât în varianta în limba română, cât și în varianta în limba engleză. Conform acestora, textul publicat în revistă va rămâne la dispoziția editurii timp de 5 ani, el putând fi publicat în altă parte numai cu consimțământul scris al editurii, în baza unui nou Contract de Autor.

5. În revista CSF nu se admit spre publicare nuvele și romane (texte peste 11.000 de cuvinte). Acestea pot fi trimise pe adresa redacției și pot apărea în cadrul seriei de cărți Colecția Science-Fiction a Editurii Pavcon.

6. Textele trimise spre publicare pot fi supuse (dacă este cazul) corecturilor stilistice, în acest scop autorul urmând să fie informat și să-și dea acordul. Dacă autorul nu va fi de acord cu corecturile propuse de redactor, textul nu va fi publicat în revistă.

7. Redacția nu se amestecă în selecția temelor și a subiectelor abordate de scriitori. Aceștia, însă, vor trebui să respecte câțiva parametri, obligatorii pentru publicare:
- textele nu vor conține un limbaj licențios;
- textele nu vor aborda subiecte cu caracter pornografic;
- textele nu vor fi rasiste, xenofobe ori antisemite;
- textele nu vor denigra statul român, națiunea română ori simbolurile acesteia;
- textele nu vor denigra alte state ori simbolurile acestora.

8. Textele (literare și nonliterare) vor fi expediate doar în format Word, terminația .doc sau .docx; orice alt format nu se ia în considerare.

9. Textele științifice vor avea dimensiunea între 2000 – 6000 de cuvinte. Ele vor urma principiul vulgarizării informației, nivelul de vulgarizare fiind unul de nivel mediu (pentru a putea fi receptate și înțelese de un elev de liceu, cu pregătire intelectuală medie). Tematica abordată va fi din științele de frontieră. Se permite serializarea, în cel mult două numere de revistă, a textelor cu dimensiune maximă.

10. Colaborările grafice – sunt admise două categorii de grafică: alb-negru și color (pentru coperta). Sunt admise și imagini grafice create pe computer. Pentru grafica executată manual, dimensiunea preferată este A4. Tematica aleasă va fi: independentă de materialele apărute în revistă; ilustrații la textele din revistă; bandă desenată independentă; bandă desenată realizată pe baza textelor apărute în revistă. Imaginile expediate pe adresa redacției vor fi scanate la rezoluția de minimum 300 dpi (de preferat 600 dpi).

11. Plata textelor – proză, articole, ilustraţii, bandă desenată – se va face potrivit următoarelor tarife:
- text nou – 0,010 lei/cuvânt
- reeditare –0,005 lei/cuvânt
- poezie nouă – 0,38 lei/rând
- poezie reeditare – 0,20 lei/rând
- grafică (alb-negru, interior) – 10 lei/ilustrație (doar nouă)
- grafică (color, interior) – 15 lei/ilustrație (doar nouă)
- grafică (color, copertă) – 70 lei/ilustrație (doar nouă)
- grafică (bandă desenată alb-negru) – 15 lei/pagină (doar nouă)
- grafică (bandă desenată color) – 25 lei/pagină (doar nouă)
- pentru lucrările în colaborare, redacţia nu va efectua plata pentru fiecare autor în parte şi nu va lua în considerare înţelegerile de plată dintre autori, ci va efectua o plată unică a operei, conform baremului de plată descris mai sus; pentru lucrările în colaborare, autorul responsabil cu trimiterea operei va indica redacţiei, în caseta de informaţii din manuscrisul trimis spre evaluare, modaliatea de plată către o sursă unică (doar unul dintre autorii operei); redacția nu se amestecă în redistribuirea ulterioară a plăţii.
- plata se va face în lei.
- plata se face o dată pe an, in luna mai, pentru toate lucrarile publicate în anul precedent.
- suma cuvenită de autor este considerată baza de impozitare potrivit legislaţiei în vigoare. Editura va reţine şi vira impozitul pe drepturi de autor, potrivit legii, urmând ca autorul să declare către ANAF veniturile obţinute în baza Contractului de Autor.
- calcularea numărului de cuvinte se va face pe textul final publicat în revistă, nu pe cel trimis inițial de autor.

12. Colaboratorii vor putea opta pentru poziția de colaborator permanent sau colaborator ocazional.
- în primul caz, vor putea accesa Fișa Colaboratorului Permanent, care presupune o înțelegere mutuală între persoana sa și revistă, fiecare parte angajându-se să-și realizeze partea de înțelegere convenită (detalierile necesare vor fi comunicate prin e-mail colaboratorului).
- în al doilea caz, colaborarea ocazională nu presupune decât trimiterea de texte spre publicare, atunci când dorește autorul. Revista le va accepta sau nu, în funcție de interesele de moment, obligându-se să-l anunțe pe autor, în timp de maximum 60 de zile, cu privire la hotărârea luată în privința lor, pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de către acesta.

13. Colaboratorii permanenți vor face parte din redacția extinsă a revistei. Ei vor avea posibilitate de a colabora cu texte la fiecare două-trei numere sau ori de câte ori li se va solicita acest lucru (cu un minimum de 60 de zile în avans). Revista se angajează să-i informeze despre toate activitățile pe care urmează să le realizeze, pentru a avea posibilitatea de a participa la ele; activitatea constantă va fi recompensată prin publicarea celui mai bun text trimis în Antologia CSF anuală, precum și în antologiile publicate în limbi străine, la nivel internaţional, de către Editura Pavcon şi/sau editurile partenere acesteia.

Semnat: REDACȚIA CSF, valabil de la 1 ianuarie 2022
Recenzii

Cautare Rapida
 
Titlu sau Autor
Cautare Avansata
Producatori
4 x 1944 - Ein Freak - Florin Purluca
2 x CSF nr. 04
2 x CSF nr. 02
2 x Abonament CSF 12
2 x CSF nr. 03
2 x Saga GOLIA 01 - Povești de pe Muntele Golia - Aurel Cărășel
3 x Antologia CSF 2018
2 x CSF nr. 08
2 x Saga GOLIA 00 - Începuturi - Aurel Cărășel
2 x Saga GOLIA 02 - Povești din Poiana Volburii - Aurel Cărășel
5 x Amintirile unui sefist part-time - Voicu Bugariu
2 x CSF nr. 05
2 x CSF nr. 01
3 x 4 nuvele fantastice - Ion Luca Caragiale
6 x 01 Amintiri din copilărie - Ion Creangă
6 x 04 Poveşti - Cartea a doua - Ion Creangă
2 x 3 Pași spre Extraordinar!
3 x A doua Lună a Pământului - Mircea Liviu Goga
5 x 03 Poveşti - Cartea întâi - Ion Creangă
2 x 10 + 1 GRATIS!!!
Saga GOLIA + Transport GRATUIT!
3 x A fi - A face - A avea, Constantin D. Pavel
2 x Abonament CSF 06
3 x Adam - Daniel Botgros
2 x 3 Pasi spre Extraordinar! - Constantin D. Pavel
5 x 02 Povestea lui Harap-Alb - Ion Creangă
2 x Abonează o clasă la CSF!
4 x Alte Istorii Interzise, Ovidiu Petcu
1 x Operația, reușită! Pacientul, mort... - Florentin Haidamac
1 x Elisa - de Robert Gion
2 x CSF nr. 14
1 x Saga GOLIA 05 - Poveștile Marilor Vrăjitori Albi - Aurel Cărășel
3 x Europa Benzilor Desenate - Dodo Niță
3 x Saga GOLIA 07 - Povești din Tărâmurile Interzise - Aurel Cărășel
3 x CSF nr. 07
4 x Antologia CSF 2020
3 x Saga GOLIA 03 - Poveștile zânișoarei Nomia - Aurel Cărășel
1 x Lacrimă și Dor - Mirela Penu
3 x Locul unde obișnuiai să mă iubești - Helene N.
1 x MP3 - Tainele vânzărilor, de Bruno Medicina
1 x Forțe ale Naturii 1 - Moartea Vie - Daniela Faur
3 x Silenzio stampa - Florin Purluca
3 x Tumultuoasele zile - Constantin D. Pavel
1 x Saga GOLIA 09 - Povești din Imperiul Marelui Varthyr - A Cărășel
2 x Antologia CSF 2019
2 x CSF nr. 04 SPECIAL
4 x 1944 BD - Daniel Danil și Florin Purluca
2 x CSF nr. 13
1 x Saga GOLIA 06 - Poveștile Paznicului de Tărâmuri - Aurel Cărășel
2 x Saga GOLIA 04 - Povești din Valea Marelui Sar - Aurel Cărășel
2 x CSF nr. 06 (Special Tematic)
4 x CSF nr. 09
3 x CSF nr. 10 (Special Tematic)
2 x Amintiri dintr-o copilărie - Constantin D. Pavel
3 x Iubesc Culorile! (1) - de Daisy Green
2 x Mirajul neștiutului - Aurel Cărășel
1 x CSF nr. 16
1 x Pachet CSF 06-10
1 x Serie de Autor VOICU BUGARIU
2 x CSF nr. 11
1 x Apophis - Florin Haidamac
1 x Aripile Albastre 01 - DRAGON - Anamaria Borlan
1 x Aripile Albastre 04 - PAȘI ÎN AER - Anamaria Borlan
1 x Aripile Albastre 06 - CÂNTECUL ŞOIMULUI - Anamaria Borlan
1 x Aripile Albastre 03 - TULBURARE - Anamaria Borlan
1 x Magnetismul personal - Theron Q. Dumont
1 x Puterea de a renaște - Russell H. Conwell
1 x Iubirea, Viața & Munca - Elbert Hubbard
1 x Gândurile sunt Lucruri - Prentice Mulford
1 x Un mesaj pentru Garcia - Elbert Hubbard
1 x Știința Stării de Bine - Wallace D. Wattles
1 x Calea spre Prosperitate - James Allen
1 x Saga GOLIA 10 - Povești despre Cartea Basmelor - Aurel Cărășel
2 x Arta de a Trăi - Constantin D. Pavel
1 x CSF nr. 18
1 x Înțelepciunea Maeștrilor Uitați - Constantin D. Pavel
1 x CSF nr. 17
1 x Pachet CSF 11-15
1 x Pachet Povestiri Mircea Liviu Goga
1 x Seria Forțe ale Naturii, 3 vol. - Daniela Faur
3 x Antologiile CSF
1 x START SISTEM + CADOU
1 x Pachet Puterea Calmului
1 x Pachet Wallace D. Wattles
1 x Surse de Putere - audiobooks
1 x Pachet Diana Alzner
1 x Pachet CSF 01-05
1 x Seria Fantasy A. Trușcă, 2 vol. - de Allex Trușcă
1 x Părinții SF-ului românesc
1 x Seria Conspirația, 2 vol. - Claudiu Murgan
2 x Aripile Albastre 05 - ZILE - Anamaria Borlan
2 x Aripile Albastre 02 - KARMA - Anamaria Borlan
2 x Antologia CSF 2021
2 x Deasupra tumultului vieții - James Allen
2 x Puterea Scopului - William George Jordan
2 x Puterea Calmului - William G. Jordan
2 x Puterea Meditației - James Allen
2 x Așa cum gândește omul - James Allen
2 x Întinderi de Diamante - Russell H. Conwell
2 x Autocontrolul - William G. Jordan
2 x Puterea Adevarului - William George Jordan
2 x Puterea Concentrării - Theron Q. Dumont
2 x Știința Măreției - Wallace D. Wattles
2 x Cum să-ți stăpânești destinul - James Allen
2 x Știința îmbogățirii - Wallace D. Wattles
2 x În 202... voi avea o mentalitate pozitivă - Andreea Perescu
2 x Iubesc Culorile! (2) - de Daisy Green
2 x Iubesc Culorile! (3) - de Daisy Green
2 x Iubesc Culorile! (4) - de Daisy Green
2 x Iubesc Culorile! (5) - de Daisy Green
2 x Iubesc Culorile! (6) - de Daisy Green
2 x Legenda nalbei - Ion Dragoslav
1 x Ghidul Creștinului, de Protos. Gamaliel Sima
1 x Lampioane de cuvinte - Poezii, de Nicole Vasilcovschi
1 x Sfârșitul înseamnă un nou început - Adrian Niculescu
1 x Vinul veselește inima omului - Pr. Gamaliel Sima
1 x Oameni pe care i-am cunoscut (II) - Aurel Cărășel
1 x SSNM 2 - Alți 3 Pași spre Extraordinar! - Constantin D. Pavel
1 x Ștefan cel Mare, de Dumitru Curcăneanu
1 x Cântări necântate - Nicoleta Voica & Alin Bagiu
1 x Sfânta Taină a Căsătoriei - Ed. II - Pr. Gamaliel Sima
1 x Oameni pe care i-am cunoscut (I) - Aurel Cărășel
1 x Versuri pentru suflet și cuget - Petru Racolța
1 x Toboganul Patimilor - Pr. Gamaliel Sima
2 x Duminici post-restant - Julien Caragea
1 x Numărul 57 - de Pompilian Tofilescu
1 x Lumea lui Frankenstein - Ovidiu Petcu
1 x Rugă întru Adevăr - Poezii, de Maria Murariu
1 x Poeziceri cu trei fețe - Alin Bagiu
3 x Floarea Domniței - Ion Dragoslav
1 x SSNM 1 - 3 Pași spre Extraordinar! - Constantin D. Pavel
1 x Colorez și îmi dezvolt o mentalitate deschisă - A. Perescu
2 x Alți 3 Pași spre Extraordinar! - Constantin D. Pavel
1 x Lider pentru Mine - Marian Grigore
2 x Moșu' Adrian - Pr. Gamaliel Sima
1 x Alți 3 Pași spre Extraordinar!
1 x Sfânta Taină a Căsătoriei - Ed. I - Pr. Gamaliel Sima
1 x CSF nr. 1
1 x Miracolele Zilei - Colectiv de Autori
1 x Respiră! - Daniel Botgros
1 x Bogăție - de Joseph Benner
1 x Aripile Albastre 10 - ARIPILE ALBASTRE - Anamaria Borlan
1 x Aripile Albastre 08 - AXA TIMPULUI - Anamaria Borlan
1 x RSA 13 - Corabia scufundata - Aurel Cărășel
1 x Panorama Benzii Desenate românești - Dodo Niță
1 x IVA 06 - Criza antropos - Aurel Cărășel
9.911,10Lei
Informatii Producator
Pavcon
Pavcon Pagina Producatorului
Alte produse
Share Product
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter
PAVCONPREMII