POLITICA GDPR

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

PAVCON și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația națională și internațională privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Vă păstrăm datele în siguranță
PAVCON vă păstrează datele în siguranță. Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protejarea și securizarea datelor. Ce se intamplă cu datele dvs. la PAVCON
Atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, ne oferiți acces la câteva date personale și date personale cu caracter special. Mai jos sunt câteva exemple de situații în care noi folosim aceste date:
• Să vă facilităm accesul la produse și servicii din domeniul editorial și al dezvoltării personale și profesionale
• Să vă putem răspunde la întrebările sau reclamațiile pe care le aveți în privința produselor și serviciilor noastre
• Să îmbunătățim produsele și serviciile noastre
• Să răspundem întrebărilor legate de plată și facturare
• Să îmbunătățim serviciul de Relații cu Clienții

Permisiunile dvs.
Aveți posibilitatea să vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și caracter special, inclusiv a codului numeric personal, în condițiile descrise în “Politica GDPR” disponibilă pe www.pavcon.ro. Veți putea beneficia astfel de servicii și de oferte personalizate, adaptate nevoilor dvs., astfel încât să aveți parte de cele mai bune servicii și produse PAVCON.
Înțelegând modul în care utilizați produsele și serviciile PAVCON, vă putem îmbunătăți modul de viață și vă putem oferi servicii adaptate nevoilor dvs. Vă putem recomanda, de asemenea, servicii și produse de interes pentru dvs.

Datele cu caracter personal și caracter special pe care le colectăm despre dvs.
Informațiile pe care le colectăm despre dvs. și modul în care le colectăm pot varia în funcție de produsele și serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care ați utilizat produsele și serviciile și modul în care ați interacționat cu PAVCON până acum.

PAVCON va prelucra datele tale cu caracter personal și caracter special în baza următoarelor:
• Vânzarea de cărți tipărite, e-books, audiobooks, produse adiacente și accesorii de lectură, reviste, întâlniri cu cititorii, lansări de carte, expoziții, târguri și alte evenimente desfășurate sub egida Editurii PAVCON.
• Interesele comerciale legitime ale PAVCON, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității datelor, produselor și serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs.. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea ”Drepturile dvs.” din această informare.
• Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, sau cerințele organismelor naționale cu caracter obligatoriu, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii; • Consimțământul pe care îl acordați atunci când PAVCON nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.
Vom colecta datele dvs. cu caracter personal și caracter special atunci când, de exemplu:
• Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;
• Vă interesați sau solicitați informații privind un anumit produs sau serviciu;
• Vă abonați la buletine informative, newslettere, alerte sau alte servicii oferite de noi;
• Ne contactați prin diverse canale;
• Luați parte la o competiție, un la un concurs ori tragere la sorți sau studio realizat de PAVCON, ori la completarea unor chestionare;
• Vizitați sau navigați pe site-ul www.pavcon.ro;
• Acordați permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi în ceea ce privește informațiile cu caracter personal și caracter special;
• Atunci când datele dvs. cu caracter personal și caracter special sunt publice;
• De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens.
Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, dacă este cazul:
• Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, data nașterii, sexul și adresa de e-mail;
• Informații privind cardul dvs. de credit sau de debit, informații privind contul dvs. bancar și alte informații bancare. Vom colecta aceste date necesare strict pentru prelucrarea unei plăți ori de câte ori faceți o achiziție;
• Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către unul dintre centrele noastre de contact, serviciul de Live Chat, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
• Informații privind contul dvs., cum ar fi datele plăților datorate sau primite.
• Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și serviciile de pe site-ul nostru;
• Preferințele dvs. pentru anumite produse și servicii, atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile noastre;
• Pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite, convorbirea cu operatorii noștri ar putea fi înregistrată și transcrisă în format text. Dacă sunteți de acord să autorizați înregistrarea și transcrierea, veți continua apelul cu operatorii noștri. În cazul în care nu doriți acest lucru, veţi închide apelul și ne veţi contacta prin celelalte mijloace de comunicare.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal și caracter special în următoarele scopuri:
• Pentru deservirea dvs. cu produsele editate şi fabricate de noi și de partenerii noştri, precum şi pentru prestarea serviciilor noastre
• Prelucrarea comenzilor dvs. și furnizarea produselor și serviciilor dorite de dvs.
• Pentru prelucrarea produselor și serviciilor pe care le-aţi achiziționat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent cu evoluția comenzii dvs.;
• Pentru a vă furniza produsele și serviciile relevante.
Facturare și Relații cu Clienții
• Pentru a vă emite factura pentru utilizarea produselor și serviciilor noastre;
• Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-aţi furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
• Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteţi avea în legătură cu produsele și serviciile noastre.
• De asemenea, vom utiliza datele dvs. cu caracter personal și caracter special în scopul verificării identității dvs., respectiv a împuterniciților legali, acolo unde este cazul.
Mesaje privind produsele și serviciile
• PAVCON utilizează date cu caracter personal și caracter special, dar PAVCON creează rapoarte de management agregate și statistice din aceste informații care nu vă identifică în mod individual. De asemenea, PAVCON poate prelua aceste date cu caracter personal și caracter special și le poate anonimiza pentru a realiza o analiză mai aprofundată a produselor și serviciilor noastre. Aceasta contribuie la dezvoltarea produselor și serviciilor oferite clienților de către PAVCON, fără a identifica clienții în mod individual
• Vă vom contacta cu mesaje ale serviciului de relații cu clienții pentru a vă furniza informații la zi în legătură cu produsele și serviciile noastre, de exemplu, în legătură cu cărţile, revistele, acesoriile de lecturp nou apărute
• Pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor pe care vi le oferim • Îmbunătățiri și inovații privind produsele și serviciile noastre • Colectăm informații anonime, fără elemente de identificare sau agregate în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea dvs. • Marketing și individualizarea produselor și serviciilor pe care vi le oferim

Marketing
• În calitate de client al nostru, dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile produse și servicii, vă vom trimite buletine informative sau newslettere, vă vom invita să participați la chestionare sau vă vom informa cu privire la oferte, promoții, trageri la sorți sau competiții. Individualizăm aceste mesaje în baza tipurilor de produse și servicii pe care le-ați achiziționat de la noi sau le-ați primit prin intermediul partenerilor noștri din vânzări și promovare.
• Dacă ne-ați dat permisiunea, vă vom contacta și pentru a vă aduce la cunoștință produsele și serviciile PAVCON;
• Vă vom contacta prin poștă, online, telefonic sau direct;

Cercetare și analiză
Avem o procedură strictă privind cazurile de utilizare prin care se impune realizarea de verificări privind respectarea legislației privind protecția vieții private și a datelor, înainte de a începe orice caz de utilizare. Avem reguli stricte care asigură anonimizarea sau eliminarea elementelor de identificare din datele cu caracter personal și caracter special la stadiul adecvat al procedurii.
Utilizăm analizele pentru:
• Cercetare de piață și pentru a realiza analize de cercetare și statistice, inclusiv monitorizarea modului în care clienții noștrii utilizează produsele și serviciile noastre, în mod anonim sau personal;

Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal și caracter special
Dacă este cazul, facem schimb de informații cu caracter personal și caracter special cu:
• Parteneri sau agenți implicați în livrarea produselor și serviciilor pe care le-ați comandat sau utilizat;
• Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice, dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;
• O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;
• Servicii de livrare; • Organizații partenere, asociații pe care le-am ales cu atenție pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele și serviciile lor (care pot include sau nu produse și servicii PAVCON);

Managementul fraudelor și aplicarea legii
• Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.
• De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal și caracter special vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.

Terțele părți cu care lucrăm
• Dacă ați achiziționat produse și servicii PAVCON utilizând o terță parte sau o organizație parteneră, de multe ori trebuie să facem schimb de informații cu acestea, ca parte a acțiunii de administrare a acelei relații – de exemplu, pentru identificarea comenzii tale, a produsului sau serviciului solicitat de tine și pentru a face plata către aceste terțe părți sau organizații.
• Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele tale cu caracter personal și caracter special, nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele tale cu caracter personal și caracter special decât în legătură cu prestarea produselor și serviciilor lor.
• Colectăm și combinăm informații în scopul de a monitoriza utilizarea de către dvs. a produselor și serviciilor, precum și utilizarea acestora de către ceilalți clienți ai noștri, precum și pentru a ne ajuta să îmbunătățim calitatea produselor și serviciilor oferite.

Transferuri internaționale de date
În prezent, datele noastre sunt păstrate în locațiile noastre din România.
Poate fi necesar să transferăm informațiile dvs. către alte societăți din Spațiului Economic European (SEE). SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia: se consideră că acestea au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private. Acest tip de transfer de date poate avea loc pentru efectuarea livrării produselor și serviciilor noastre în spațiul SEE.
În anumite cazuri, PAVCON transmite informațiile tale către o țară din afara SEE – exemplu SUA, doar cu acordul tău și ne vom asigura că informațiile tale sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en). În plus, vom cere terței părți să încheie un contract legal care să reflecte aceste standarde.

Durata de păstrare a datelor tale cu caracter personal și caracter special
Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru buna funcționare a activității.
Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele dvs. pe perioada nedeterminată, până când solicitați expres încetarea prelucrării lor.

Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal și caracter special
Avem echipe de securitate specializate care analizează și îmbunătățesc în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal și caracter special împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.
Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.
Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal și caracter special care nu ține de controlul nostru.

Drepturile tale
• Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal și caracter special
• Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care consideri că acestea pot fi incorecte puteți contacta echipa noastră de Relații cu Clienții.
• Dreptul de acces la datele cu caracter personal și caracter special
• Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal și caracter special pe care le deține PAVCON în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să contactați echipa de Relații cu Clienții.

Dreptul la portabilitatea datelor
• Aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe. De exemplu, PAVCON se asigură că vă puteți lua datele.
• Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal și caracter special
• În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către PAVCON a datelor tale cu caracter personal și caracter special.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:
Dacă nu mai doriți să mai primiți mesaje de marketing din partea PAVCON privind produsele și serviciile și produsele noastre, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing.

Cum înaintați o plângere
Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal și caracter special, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimiteți-ne un e-mail. Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal și caracter special – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor tale cu caracter personal și caracter special
În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau consideri că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le aveți. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul de ștergere
PAVCON urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atâta timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal și caracter special pe care le deținem. În cazul în care consideraţi că îți păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verificaţi mai întâi la serviciul de Relații cu Clienții datele care le păstrează PAVCON. Este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și caracter special. Consimțământul dvs. poate fi retras în orice moment.

NOTĂ:
Compania semnatara care administreaza site-ul www.pavcon.ro, respectiv SC PAVCON MARKETING OPORTUNITIES GRUP SRL, recunoaste importanta intimitatii personale. De aceea consideram ca este important sa facem public modul prin care tratam informatiile cu caracter personal pe care le primim prin internet. Colectarea datelor se face exclusiv in scopul activitatilor de marketing si a actiunilor promotionale derulate de compania semnatara. Colectarea de informatii cu caracter personal se face in cadrul incheierii contractelor, a ofertelor si a studiilor de piata, prin formulare disponibile online si contracte scrise, semnate si parafate de parti.
Datele colectate nu vor fi instrainate, inchiriate ori vandute, sub nicio forma, catre o alta entitate fizica sau juridica cu care compania nu desfasoara activitati de marketing si actiuni promotionale specifice obiectului de activitate.
Consideram ca vizitatorii siteului www.pavcon.ro in varsta de sub 18 ani trebuie sa aiba acordul parintilor sau, dupa caz, al tutorelui, pentru a oferi informatii cu caracter personal si pentru a posta informatii pe site.
In cazul in care nu doriti sa mai primiti din partea noastra solicitari cu privire la datele personale, va rugam sa ne anuntati acest lucru si veti fi dezabonati.
Siteul www.pavcon.ro contine informatii care nu sunt recomandate tinerilor sub 18 ani, acestea fiind semnalizate cu o bulina rosie cu semnul +18 inscriptionat pe ea.
Siteul www.pavcon.ro contine linkuri spre alte siteuri. Administratorul siteului www.pavcon.ro nu isi asuma responsabilitatea cu privire la politica celorlalte siteuri referitoare la respectarea informatiilor cu caracter personal.
Datele colectate vor fi puse neconditionat la dispozitia organelor abilitate, in conditiile legii, daca acest lucru este necesar.
Ocazional, pot aparea modificari ale politicii noastre cu privire la prelucrarea informatiilor cu caracter personal. Vizitatorii vor verifica periodic actualitatea acestui material.
Daca nu sunteti de acord cu politica noastra referitoare la prelucrarea informatiilor cu caracter personal, puteti, in mod liber consimtit, sa decideti incetarea vizitarii siteului www.pavcon.ro.
Continua
Cautare Rapida
 
Titlu sau Autor
Cautare Avansata
Producatori
4 x 1944 - Ein Freak - Florin Purluca
2 x CSF nr. 04
2 x CSF nr. 02
2 x Abonament CSF 12
2 x CSF nr. 03
2 x Saga GOLIA 01 - Povești de pe Muntele Golia - Aurel Cărășel
3 x Antologia CSF 2018
2 x CSF nr. 08
2 x Saga GOLIA 00 - Începuturi - Aurel Cărășel
2 x Saga GOLIA 02 - Povești din Poiana Volburii - Aurel Cărășel
5 x Amintirile unui sefist part-time - Voicu Bugariu
2 x CSF nr. 05
2 x CSF nr. 01
3 x 4 nuvele fantastice - Ion Luca Caragiale
6 x 01 Amintiri din copilărie - Ion Creangă
6 x 04 Poveşti - Cartea a doua - Ion Creangă
2 x 3 Pași spre Extraordinar!
3 x A doua Lună a Pământului - Mircea Liviu Goga
5 x 03 Poveşti - Cartea întâi - Ion Creangă
2 x 10 + 1 GRATIS!!!
Saga GOLIA + Transport GRATUIT!
3 x A fi - A face - A avea, Constantin D. Pavel
2 x Abonament CSF 06
3 x Adam - Daniel Botgros
2 x 3 Pasi spre Extraordinar! - Constantin D. Pavel
5 x 02 Povestea lui Harap-Alb - Ion Creangă
2 x Abonează o clasă la CSF!
4 x Alte Istorii Interzise, Ovidiu Petcu
1 x Operația, reușită! Pacientul, mort... - Florentin Haidamac
1 x Elisa - de Robert Gion
2 x CSF nr. 14
1 x Saga GOLIA 05 - Poveștile Marilor Vrăjitori Albi - Aurel Cărășel
3 x Europa Benzilor Desenate - Dodo Niță
3 x Saga GOLIA 07 - Povești din Tărâmurile Interzise - Aurel Cărășel
3 x CSF nr. 07
4 x Antologia CSF 2020
3 x Saga GOLIA 03 - Poveștile zânișoarei Nomia - Aurel Cărășel
1 x Lacrimă și Dor - Mirela Penu
3 x Locul unde obișnuiai să mă iubești - Helene N.
1 x MP3 - Tainele vânzărilor, de Bruno Medicina
1 x Forțe ale Naturii 1 - Moartea Vie - Daniela Faur
3 x Silenzio stampa - Florin Purluca
3 x Tumultuoasele zile - Constantin D. Pavel
1 x Saga GOLIA 09 - Povești din Imperiul Marelui Varthyr - A Cărășel
2 x Antologia CSF 2019
2 x CSF nr. 04 SPECIAL
4 x 1944 BD - Daniel Danil și Florin Purluca
2 x CSF nr. 13
1 x Saga GOLIA 06 - Poveștile Paznicului de Tărâmuri - Aurel Cărășel
2 x Saga GOLIA 04 - Povești din Valea Marelui Sar - Aurel Cărășel
2 x CSF nr. 06 (Special Tematic)
4 x CSF nr. 09
3 x CSF nr. 10 (Special Tematic)
2 x Amintiri dintr-o copilărie - Constantin D. Pavel
3 x Iubesc Culorile! (1) - de Daisy Green
2 x Mirajul neștiutului - Aurel Cărășel
1 x CSF nr. 16
1 x Pachet CSF 06-10
1 x Serie de Autor VOICU BUGARIU
2 x CSF nr. 11
1 x Apophis - Florin Haidamac
1 x Aripile Albastre 01 - DRAGON - Anamaria Borlan
1 x Aripile Albastre 04 - PAȘI ÎN AER - Anamaria Borlan
1 x Aripile Albastre 06 - CÂNTECUL ŞOIMULUI - Anamaria Borlan
1 x Aripile Albastre 03 - TULBURARE - Anamaria Borlan
1 x Magnetismul personal - Theron Q. Dumont
1 x Puterea de a renaște - Russell H. Conwell
1 x Iubirea, Viața & Munca - Elbert Hubbard
1 x Gândurile sunt Lucruri - Prentice Mulford
1 x Un mesaj pentru Garcia - Elbert Hubbard
1 x Știința Stării de Bine - Wallace D. Wattles
1 x Calea spre Prosperitate - James Allen
1 x Saga GOLIA 10 - Povești despre Cartea Basmelor - Aurel Cărășel
2 x Arta de a Trăi - Constantin D. Pavel
1 x CSF nr. 18
1 x Înțelepciunea Maeștrilor Uitați - Constantin D. Pavel
1 x CSF nr. 17
1 x Pachet CSF 11-15
1 x Pachet Povestiri Mircea Liviu Goga
1 x Seria Forțe ale Naturii, 3 vol. - Daniela Faur
3 x Antologiile CSF
1 x START SISTEM + CADOU
1 x Pachet Puterea Calmului
1 x Pachet Wallace D. Wattles
1 x Surse de Putere - audiobooks
1 x Pachet Diana Alzner
1 x Pachet CSF 01-05
1 x Seria Fantasy A. Trușcă, 2 vol. - de Allex Trușcă
1 x Părinții SF-ului românesc
1 x Seria Conspirația, 2 vol. - Claudiu Murgan
2 x Aripile Albastre 05 - ZILE - Anamaria Borlan
2 x Aripile Albastre 02 - KARMA - Anamaria Borlan
2 x Antologia CSF 2021
2 x Deasupra tumultului vieții - James Allen
2 x Puterea Scopului - William George Jordan
2 x Puterea Calmului - William G. Jordan
2 x Puterea Meditației - James Allen
2 x Așa cum gândește omul - James Allen
2 x Întinderi de Diamante - Russell H. Conwell
2 x Autocontrolul - William G. Jordan
2 x Puterea Adevarului - William George Jordan
2 x Puterea Concentrării - Theron Q. Dumont
2 x Știința Măreției - Wallace D. Wattles
2 x Cum să-ți stăpânești destinul - James Allen
2 x Știința îmbogățirii - Wallace D. Wattles
2 x În 202... voi avea o mentalitate pozitivă - Andreea Perescu
2 x Iubesc Culorile! (2) - de Daisy Green
2 x Iubesc Culorile! (3) - de Daisy Green
2 x Iubesc Culorile! (4) - de Daisy Green
2 x Iubesc Culorile! (5) - de Daisy Green
2 x Iubesc Culorile! (6) - de Daisy Green
2 x Legenda nalbei - Ion Dragoslav
1 x Ghidul Creștinului, de Protos. Gamaliel Sima
1 x Lampioane de cuvinte - Poezii, de Nicole Vasilcovschi
1 x Sfârșitul înseamnă un nou început - Adrian Niculescu
1 x Vinul veselește inima omului - Pr. Gamaliel Sima
1 x Oameni pe care i-am cunoscut (II) - Aurel Cărășel
1 x SSNM 2 - Alți 3 Pași spre Extraordinar! - Constantin D. Pavel
1 x Ștefan cel Mare, de Dumitru Curcăneanu
1 x Cântări necântate - Nicoleta Voica & Alin Bagiu
1 x Sfânta Taină a Căsătoriei - Ed. II - Pr. Gamaliel Sima
1 x Oameni pe care i-am cunoscut (I) - Aurel Cărășel
1 x Versuri pentru suflet și cuget - Petru Racolța
1 x Toboganul Patimilor - Pr. Gamaliel Sima
2 x Duminici post-restant - Julien Caragea
1 x Numărul 57 - de Pompilian Tofilescu
1 x Lumea lui Frankenstein - Ovidiu Petcu
1 x Rugă întru Adevăr - Poezii, de Maria Murariu
1 x Poeziceri cu trei fețe - Alin Bagiu
3 x Floarea Domniței - Ion Dragoslav
1 x SSNM 1 - 3 Pași spre Extraordinar! - Constantin D. Pavel
1 x Colorez și îmi dezvolt o mentalitate deschisă - A. Perescu
2 x Alți 3 Pași spre Extraordinar! - Constantin D. Pavel
1 x Lider pentru Mine - Marian Grigore
2 x Moșu' Adrian - Pr. Gamaliel Sima
1 x Alți 3 Pași spre Extraordinar!
1 x Sfânta Taină a Căsătoriei - Ed. I - Pr. Gamaliel Sima
1 x CSF nr. 1
1 x Miracolele Zilei - Colectiv de Autori
1 x Respiră! - Daniel Botgros
1 x Bogăție - de Joseph Benner
1 x Aripile Albastre 10 - ARIPILE ALBASTRE - Anamaria Borlan
1 x Aripile Albastre 08 - AXA TIMPULUI - Anamaria Borlan
1 x RSA 13 - Corabia scufundata - Aurel Cărășel
1 x Panorama Benzii Desenate românești - Dodo Niță
1 x IVA 06 - Criza antropos - Aurel Cărășel
9.911,10Lei
Saga Golia